Adis Nazareet - Rockwise

Adis
Nazareet

Managing director Algemeen & HR

Mijn naam is Adis Nazareet en ben woonachtig in Hoogeveen (Drenthe). Sinds 2006 ben ik actief in de online marketing branche. Ik heb vier jaar in Toronto gewoond, waar ik tussen 2006 en 2010 mijn eigen online marketing bureau runde. In 2011 ben ik teruggekeerd naar Nederland, om naast mijn Canadese klanten ook Nederlandse ondernemers op weg te helpen, online. In dat jaar heb ik de basis van Rockwise gelegd. Het leukste aan mijn werk is om te zien dat er resultaten geboekt worden waar klanten enthousiast over zijn. Leuke herinneringen zijn over het algemeen dat we naast het harde werken ook mooie momenten delen met het team en we naast collega’s ook een vriendengroep zijn.