Privacy- & cookieverklaring

Door gebruik te maken van onze website verwerkt Rockwise B.V. jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we jouw gegevens bewaren en wie toegang heeft tot deze data.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij verwerken:

 • (handels)naam;
 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • vestigingsadres;
 • IBAN-nummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • klant-/offerte-/opdrachtnummer.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Een dienst of product: Wanneer je een dienst of product bij ons afneemt verwerken wij: jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar je contact met ons hebt opgenomen. Ben je een bedrijf? Dan verwerken wij ook je KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam. Wij verwerken deze gegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en onze diensten te kunnen leveren.
 • Nieuwsbrief: Voor onze nieuwsbrief verwerken wij alleen jouw e-mailadres, (voor)namen en het IP-adres. Wij verwerken deze gegevens om je op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen en je te informeren over onze diensten. In onze nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om je ook weer uit te kunnen schrijven. De hiervoor genoemde gegevens verwerken wij tot het moment dat je weer bent uitgeschreven.
 • Betalingen: Zodra een factuur moet worden verzonden, verwerken wij: jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, vestigingsadres, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van je bank.
 • Contactformulier: Heb je contact met ons opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of whatsapp, dan verwerken wij de gegevens die je ons hebt verstrekt. Wij verwerken deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van onze dienstverlening. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval vijf jaren, zodat wij op een later moment weten waar we over hebben gesproken.
 • Reacties: Zodra je een reactie op onze website plaatst, verwerken wij de gegevens die je aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Deze reacties laten wij oneindig staan. Mocht je deze gegevens verwijderd willen zien, dan kun je een ‘verwijderingsverzoek’ bij ons indienen.
 • Gebruiksgegevens: door onze website te bezoeken verwerken wij gegevens over hoe je op onze website terecht bent gekomen, welke delen van de website je hebt bezocht, de datum en duur van je bezoek, jouw geanonimiseerde IP-adres, informatie over het apparaat waarop je onze website bezocht etc.

Verwerkingsgronden

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen persoonsgegevens

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

We delen jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven:

 • hostingbedrijf;
 • softwarebedrijf;
 • betaaldiensten;
 • onze boekhouder.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door je bezoek aan onze website op jouw telefoon/laptop worden geplaatst. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer of opgeslagen bestanden. Dankzij cookies kunnen wij jouw browser herkennen wanneer je een volgende keer onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij het gebruiksgemak van onze website vergroten en optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Tevens gebruiken wij cookies om onze diensten aan te kunnen bieden en de effectiviteit van onze diensten bij te houden.

Behalve een IP-adres slaan wij geen naam- en adresgegevens of andere persoonlijke gegevens op. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten.

Derden

De meeste cookies worden niet door ons zelf geplaatst of uitgelezen, maar door derde partijen. Dat zijn bijvoorbeeld Google Analytics en social media. Wij hebben geen volledige controle over wat deze aanbieders met de cookies doen, wanneer zij ze uitlezen. Voor meer informatie verwijzen over deze verwerkingen, verwijzen wij je dan ook door naar de privacyverklaring van deze partijen.

Social media

Wij maken gebruik van verschillende social media kanalen om onze diensten aan te bieden. Lees de Privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

Google Analytics

Onze website maakt hiervoor o.a. gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven in onze Privacyverklaring. Voor de Privacyverklaring van Google verwijzen wij je naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Hotjar Ltd.

Onze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. Hotjar gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren.

Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Hotjar op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven in onze Privacyverklaring. Voor de Privacyverklaring van Hotjar verwijzen wij je naar:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

AdCalls B.V.

Voor het meten van de telefonische respons naar aanleiding van online en offline campagnes maken wij gebruik van AdCalls. Lees de Privacyverklaring van AdCalls om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://adcalls.nl/privacy-statement/.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Google Tag Manager

Voor het beheer van geplaatste tags op onze website(s) maken wij gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies op jouw apparaten, maar verkrijgt wel toegang tot persoonsgegevens. Voor de Privacyverklaring van Google verwijzen wij je naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Links

Op onze website vind je ook links naar andere websites. Onze cookie- en privacyverklaring zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Cookies weigeren of uitschakelen

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt wordt er een mededeling over de geplaatste cookies getoond. Het staat je vrij om het gebruik van bepaalde cookies weigeren door in jouw telefoon/laptop/desktop de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Verantwoordelijkheid andere webpagina’s

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen je niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Persoonsgegevens minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen op onze websites en/of applicaties, voor zover bekend is dat dit informatie over minderjarigen (jonger dan 16 jaar) bevat. Als je een ouder bent en ontdekt dat jouw kind ons heeft voorzien van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Rechten betrokkene

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om:

 • jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om jouw persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van jouw persoonsgegevens.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde weer worden ingetrokken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan jouw verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan indien nodig melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij jou.

Huidige privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@rockwise.nl.

Deze privacyverklaring is in januari 2020 vastgesteld.

hello@rockwise.nl