Google Ads Experiment Functie Casus

Google Ads Experiment Functie Casus

Gepubliceerd op: 4 augustus 2021 1 min lezen robin

Casus: De experiment functie van Google Ads

De experiment functie van Google Ads is ideaal om voor een campagne een A/B test uit te voeren. In deze casus testen we twee verschillende biedstrategieën voor een goedlopende campagne van een webshop voor speelgoed. De aanleiding voor dit experiment is de drang om over te stappen op de biedstrategie conversies maximaliseren, om nog meer uit de campagne te halen, maar het toch niet aandurven om volledig over te stappen aangezien de campagne met klikken maximaliseren ook erg goed presteert. Middels een experiment kan je de twee strategieën naast elkaar laten lopen voor een bepaalde periode, waarna je conclusies kunt trekken over welke biedstrategie het best werkt voor de campagne.

De resultaten van het Google Ads Experiment onder de loep

Voor de beeldvorming: Bij de originele campagne (bovenste) is de biedstrategie klikken maximaliseren gebruikt en bij het experiment de biedstrategie conversies maximaliseren. Voor de rest waren beide campagnes identiek. Zoals je in de bovenstaande afbeelding kunt zien heeft de originele campagne een stuk beter gepresteerd dan het experiment. De klikken zijn bijna dubbel zo duur als bij de andere campagne, dit zou niet erg zijn als het conversiepercentage ook  dubbel zo hoog zou zijn. We hebben dus voor meer kosten minder bezoekers naar de website geleid en doordat het conversiepercentage ook nog lager ligt dus minder bestellingen.

Conclusie: de oude vertrouwde biedstrategie klikken maximaliseren presteert in deze casus een stuk beter dan conversies maximaliseren. In de praktijk zien we vaker dat bij conversies maximaliseren er minder verkeer binnenkomt en de klikken duurder zijn, maar het conversiepercentage hoger ligt. De Google Ads experiment functie heeft ons bij deze campagne geholpen om een keuze voor een bepaalde biedstrategie te onderbouwen.