Zo ga je om met de uitdagingen van opschalen

 • 30 mei 2023
 • 5 min.
 • Insights

“Ik wil de Google Ads-campagnes wel opschalen, maar…”

Met Google Ads kunnen wij exact inzichtelijk maken hoeveel winstgevende omzet je uit je campagnes haalt. Fantastisch! Zodra we een winstgevende machine hebben gecreëerd, zal de ondernemer bereid zijn om steeds meer euro’s in die machine te gooien. Althans, dat zou je verwachten…

Inhoudsopgave

Wachten op een 'geschikter moment'

In de praktijk komt het geregeld voor dat ondernemers huiverig zijn om op te schalen en dat ze bijvoorbeeld willen wachten tot een geschikter moment. Het wachten op een geschikter moment is voor ons een no-go. Het klinkt te veel als ‘met de benen op tafel, hangend op de bank’ wachten tot een beter moment.

Wij ontkennen de angst om te groeien niet, ook omdat onze ervaring leert dat te snel opschalen allerlei vervelende gevolgen met zich kan meebrengen. Tegelijkertijd zijn we van mening dat wachten totdat de uitdagingen zichzelf oplossen geen optie is. Wij vinden dat we – samen met de klant – de verantwoordelijkheid dragen om concreet te bepalen wat de mogelijke individuele risico’s zijn bij het opschalen van de Google Ads-campagnes.

De 3 meest genoemde motieven om níét op te schalen

Ondernemers die ervoor kiezen om níét verder op te schalen hebben daarvoor vaak dezelfde motieven voor. Dit zijn de meest genoemde redenen:

 1. Personele uitdagingen
 2. Uitdagingen op het gebied van infrastructuur en logistiek
 3. Financiële uitdagingen

Waarom je de risico’s van opschalen in kaart moet brengen

In de afgelopen 12 jaar hebben veel van onze klanten een prachtige groei doorgemaakt. Daar kijken wij met veel enthousiasme op terug. We hebben in die periode echter ook veel geleerd en veel ondernemers zien stoeien met deze uitdagingen. De risico’s van groeien hangen natuurlijk nauw samen met de mate waarin een ondernemer wenst te groeien. Google Ads biedt de mogelijkheid om, zolang de vraag in de zoekmachine het toelaat, extreem te schalen. Jaarlijks verdrievoudigen of meer kan vanuit het perspectief van Google Ads een reële optie zijn.

Wij hebben in het verleden meegemaakt dat ondernemers deze kans blind pakten en de gevolgen van het opschalen onderschat hebben. Wij hebben in die periode geleerd welke gevaren er op de loer liggen. Veelvoorkomende problemen door ongecontroleerde groei zijn onder andere ontevredenheid bij de eindconsument door trage klantenservice en het niet nakomen van verzendtermijnen. Inefficiëntie in processen en veel handmatige handelingen lagen hier vaak aan ten grondslag.

Vormen van groeipijn door te snel schalen van Google Ads-campagne

Ondernemers kunnen worden geconfronteerd met groeipijn op het moment dat wordt besloten om het advertentiebudget ongecontroleerd en in te grote stappen te verhogen. Groeipijn kan zich uiten in verschillende facetten binnen een onderneming.

Het risico op groeipijn in personeel en infrastructuur komt het vaakst voor als het gaat om tegenargumenten om op korte termijn op te schalen. Binnen deze thema’s nemen wij ten opzichte van onze klanten een adviserende rol in. Daarbij benoemen we de strategieën die wij doorgaans hanteren om de groeipijn te tackelen. Met de juiste aanpak en bijbehorende tools kunnen de meeste uitdagingen namelijk verholpen worden, waardoor het goed mogelijk wordt om verder door te groeien.

1. Personeelsproblemen

Het kan moeilijk zijn om het juiste talent te vinden dat nodig is om de groei van het bedrijf te faciliteren. Als personele uitdagingen ten grondslag liggen aan het voorlopig niet opschalen van de marketingactiviteiten, dan biedt Rockwise hierin de helpende hand door:

 1. Te begrijpen welke personele uitbreiding welkom is;
 2. Een aantrekkelijke vacaturepagina op te zetten voor de betreffende functies en;
 3. Gerichte marketingcampagnes op te zetten om de juiste sollicitanten te werven. Dit kan via Google Ads, maar afhankelijk van de vraag ook via andere (advertentie)platformen.

2. Infrastructuur

Als een bedrijf op het punt staat om door te groeien, is het van belang om de infrastructuur te herzien en mogelijk te verbeteren. Grote kans dat een ondernemer het nog niet aandurft om de omzet te laten stijgen als de infrastructuur een mogelijke bottleneck vormt.

Uitdagingen op het gebied van infrastructuur zijn bijvoorbeeld het automatiseren van processen, het adequaat (blijven) opvolgen van offertes, opschalen in de klantenservice, voorraadbeheer en transport. Het is belangrijk om, ruim voordat het moment van opschalen komt, de uitdagingen op het gebied van infrastructuur goed in kaart te brengen.

Groeipijn kan een gevaarlijk gevolg zijn van het snel opschalen van Google Ads-campagnes. Wij staan onze klanten bij door samen twee stappen vooruit te denken. Daarbij hoort ook het efficiënter inrichten van (bijvoorbeeld) logistieke processen en het waar mogelijk automatiseren van handmatige handelingen.

Zodra mogelijke pijnpunten boven tafel zijn kunnen we een gerichte strategie bepalen. Uit de praktijk weten we dat techniek in negen van de tien gevallen de oplossing is. Bijna alle repeterende processen binnen de bedrijfsvoering zijn te automatiseren. Onze collega’s van de afdeling techniek krijgen er enorm veel energie van om deze codes te kraken. 😉

3. Financiële uitdagingen

Opschalen van Ads-campagnes betekent dat er meer advertentiebudget vrijgemaakt moet worden. Laten we ter illustratie kijken naar onderstaande situatie.

Een voorbeeld: je bent tevreden over de ROI op Google Ads en het maandelijkse advertentiebudget dat wordt gespendeerd ligt op €20.000. Ondanks het feit dat je content bent met de output, weet je ook dat je slechts een vertoningsaandeel van 20% hebt. Veel mogelijkheden om te groeien dus. In de huidige situatie worden je advertenties namelijk 80% van de dag niet getoond bij zoekopdrachten die wél relevant zijn. Door de interne processen te optimaliseren kun je doorgroeien en je wil dit ook graag, maar mogelijk vormt een gebrek aan cashflow een obstakel.

De Ads-campagnes mogen namelijk rendabel zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat het rendement uit deze investeringen direct beschikbaar is voor herinvestering. Voor een vertoningsaandeel van 100% (uit het voorbeeld) moet er namelijk geen €20.000, maar €100.000 budget beschikbaar zijn, terwijl er waarschijnlijk ook extra productvoorraden moeten worden ingekocht.

Cashflow op orde brengen

Groei faciliteren en het markpotentieel maximaliseren: dat is de missie van Rockwise. In de praktijk komt het er op neer dat wij met klanten spreken over financiële uitdagingen die mogelijke groei in de weg staan. Uitdagingen op het gebied van cashflow zijn daar een voorbeeld van. Als wij het er met de klant over eens zijn dat de Google Ads-campagnes zorgen voor winstgevende omzet, dan is het zaak om kritisch te kijken hoe er op korte termijn meer budget kan worden vrijgemaakt. Voorbeelden van adviezen die wij in het verleden hebben gegeven zijn:

 1. Het voeren van een duidelijk financieel beleid, waarbij facturen tijdig worden verstuurd en debiteuren scherp in de gaten worden gehouden;
 2. Het uitstippelen van een route waarmee het budget stapsgewijs kan worden verhoogd;
 3. Het inzichtelijker en effectiever maken van voorraadbeheer, om te voorkomen dat de bestaande voorraad onnodig groot is.

We rise by lifting others

Bij Rockwise krijgen we energie van groei. Wij werken graag samen met ondernemers die willen groeien en bereid zijn om daar de tijd voor te nemen. Aan het einde van ieder kalenderjaar schrijven we in overleg met onze klanten een jaarplan waarin we de koers en bijbehorende targets presenteren. We zien toekomstige uitdagingen voor groei tijdig aankomen, doordat we verder vooruitkijken dan een paar weken of een paar maanden. Hierdoor kunnen we tijdig anticiperen en maken we het onze klanten mogelijk om gecontroleerd te groeien. Zo wordt doorgroeien een leuk proces, voor onze klanten én voor ons.

Is jouw onderneming klaar voor de volgende stap? We’re ready when you are.

Blijf op de hoogte

hello@rockwise.nl