Hagakure Structuur Google Ads

De Hagakure-methode is een nieuwe manier om campagnes op Google Ads te structureren en te optimaliseren om de resultaten te maximaliseren dankzij algoritmen voor machine learning. Het Hagakure-systeem is gebaseerd op het gebruik van geautomatiseerde tools zoals slimme biedstrategieën en dynamische zoekadvertenties (DSA).

De term Hagakure vindt zijn oorsprong in de Japanse traditie. Het is de titel van een stuk dat de samoerai Yamamoto Tsunetomo in de 18e eeuw schreef. Daarin legde hij zijn leerlingen de bushido of ‘krijgerspad’ uit, de erecode waardoor de samurai zich zou moeten laten leiden.

Door dit concept naar de digitale wereld te verplaatsen, stelt Google een nieuwe weg voor voor het beheer van Google Ads. Het toepassen van de Hagekure-methode betekent het achterwege laten van atomisering en semantiek, en in plaats daarvan kiezen voor structurele vereenvoudiging om te profiteren van al het potentieel van automatisch leren.

De Hagakure-methode, een verandering van strategie (en mentaliteit) in online zoeken

De Hagakure-methode stelt voor om de structuur van het account te vereenvoudigen om de hoeveelheid gegevens op campagneniveau te maximaliseren. Op deze manier bestaat elke campagne uit grote groepen advertenties die voldoende gegevens kunnen verzamelen om het machine learning-algoritme van Google Ads te voeden.

Concreet is het minimumcijfer dat door Google wordt aangegeven, 3.000 wekelijkse vertoningen per advertentiegroep. Om dit volume te bereiken en te kunnen profiteren van slim bieden, raadt Google drie stappen aan:

 1. Structureer het account door de bestemmings-URL’s als referentie te gebruiken in plaats van de zoekwoorden.
 2. Geef prioriteit aan brede zoekwoorden in plaats van exact en modified broad.
 3. Gebruik de DSA om extra zoekopdrachten, die je niet met de huidige advertenties meepakt, te onderscheppen. Je kunt een DSA-campagne voor elk type product aanmaken of één DSA-campagne voor alle producten.

Bovenstaande stappen worden bij de Hagakure-methode aangeraden met als doel op snelle wijze, zo veel mogelijk data/ vertoningen te ontvangen.

Toepassen Hagakure structuur

Er zijn verschillende fasen:

1. Bestudeer de structuur van het huidige account grondig

Het is essentieel om te begrijpen waarom het account op een bepaalde manier is ingedeeld en om de variabelen te bestuderen die dit verklaren. Zoals de winstmarge van elke product, hoe geografische locaties het bedrijf beïnvloeden of met welke topproducten het werkt.

Laten we een voorbeeld nemen. Vroeger zou de structuur van een account voor e-commerce van huishoudelijke apparaten worden onderverdeeld in een groot aantal campagnes in de stijl van ‘merk koelkasten’, ‘algemene koelkasten’, ‘merk afwasmachines’, ‘generieke tv’, ‘merk-tv’ enzovoort. Bij Hagakure zou de herstructurering van het account gebaseerd zijn op het verminderen van het aantal campagnes die onder een bredere zoekparaplu opereren.

Als deze webwinkel verschillende winstmarges heeft gedefinieerd voor huishoudelijke apparaten enerzijds en tv’s anderzijds, zal dat het criterium zijn om het aantal campagnes te verminderen en te centraliseren binnen één campagne. Vervolgens zou het binnen elk ervan nodig zijn om naar de historische gegevens te gaan om te detecteren welke advertentiegroepen voldoen aan het uitgangspunt van 3000 wekelijkse vertoningen. Deze kunnen onafhankelijk worden onderhouden, terwijl die met lagere volumes samen moeten worden gegroepeerd.

Dit diagram geeft een voorbeeld van de ideale structuur volgens de Hagekure methode.

2. Pas de strategie van de nieuwe structuur aan op basis van bedrijfsdoelstellingen

Door het doel van elke campagne voor slim bieden te definiëren, wordt bepaald hoe het algoritme wordt begrepen en welke beslissingen het zal nemen. De Hagakure-methode behaalt over het algemeen zeer goede resultaten in campagnes met doelstellingen die zijn gekoppeld aan prestaties. Om te beslissen over het ene of het andere type, moet je rekening houden met de belangrijkste strategieën die kunnen worden geïmplementeerd met slim bieden:

 • CPA-campagnes: het algoritme volgt de gestelde CPA-doelstelling en streeft ernaar het maximale aantal conversies te behalen zonder dit te overschrijden.
 • Campagnes met ROAS-doelstelling: ze proberen te converteren terwijl ze voldoen aan de ROAS-doelstelling, daarmee wordt bedoel de gemiddelde conversiewaarde die naar verwachting zal worden behaald voor elke euro die in advertenties wordt geïnvesteerd. Dit is ongetwijfeld een van de strategieën waar elk account naartoe moet worden geleid, aangezien het afstemming van bedrijfsdoelstellingen (ROI)  met de doelstellingen van advertentiecampagnes (ROAS) mogelijk maakt.
 • Campagnes die zijn gericht op het maximaliseren van conversies: ze streven ernaar het hoogste aantal conversies binnen te halen binnen een bepaald budget.
 • Campagnes om de conversiewaarde te maximaliseren: het algoritme verkrijgt de hoogste waarde voor elke conversie binnen het toegewezen budget. Om deze strategie te gebruiken, moet de conversiewaarde worden geregistreerd via de bijbehorende Google Ads-meetpixel.

Deze afbeelding geeft stap voor stap weer hoe je een account herstructureert op basis van de Hagakure-methode.

3. Analyseer prestaties en optimaliseer

Na de leer- en testfase is het nodig om te beoordelen of de doelstellingen zijn behaald, te analyseren of ze realistisch waren en ze in de zakelijke context te plaatsen, rekening houdend met daaraan gekoppelde factoren zoals seizoensinvloeden of het eigen promotieschema.

“Bij Hagakure is optimalisatie een subtiele taak: het algoritme moet de tijd krijgen om de wijzigingen die in het account zijn aangebracht te interpreteren en te integreren. Om deze reden raadt Google aan om geleidelijke aanpassingen door te voeren binnen een marge van 15% per week. Hierbij moet je bijvoorbeeld vermijden om in één keer van een doel-ROAS van 4 naar een doel-ROAS van 8 te gaan, en hetzelfde geldt voor budgetbewegingen.”

-Matthijs Beumer, Google Ads Specialist

De Hagakure-methode en de kracht van machine learning

In de loop van de tijd zijn Google Ads-accounts complexer geworden door prioriteit te geven aan de specificiteit en granulariteit van de structuur. Het Hagakure-systeem vertegenwoordigt een terugkeer naar eenvoud, maar een intelligente eenvoud ondersteund door de meest geavanceerde machine learning-technologie.

Voordelen van de Hagakure methode Google Ads

Het Hagakure-systeem maakt het mogelijk om efficiënter te werken, aangezien:

 • Het vergemakkelijkt rapportages en data inzichten door de complexiteit van de account te verminderen.
 • Meer gegevensregistratie maakt sneller leren van de geautomatiseerde functies van Google (RSA, DSA en doelgroepen) mogelijk.

Nadelen van de Hagakure methode Google Ads

 • Je verliest grip op lopende campagnes, kosten en keuzes
 • De structuur van het account wordt breder opgezet waardoor er minder specifiek en gericht geadverteerd wordt

Hulp nodig?

Héé, alweer een verandering in het advertentiemodel van Google. Zie jij door de bomen het bos niet meer en heb je het gevoel dat je markt laat liggen? Kom met één van onze enthousiaste Google Ads marketeers in contact en we kijken of/ wat wij voor je kunnen betekenen. Laat het ons even weten door contact op te nemen

Blijf op de hoogte

hello@rockwise.nl