Waarom is leesbaarheid belangrijk voor SEO?

Met de leesbaarheid wordt aangegeven wat de mate van begrijpelijkheid en duidelijkheid is van een geschreven tekst.

Een goed leesbare tekst kenmerkt zich door korte, ‘actieve’ zinnen en het gebruik van veelvoorkomende woorden.

Waarom is leesbaarheid belangrijk voor SEO?

De leesbaarheid van een tekst is een belangrijke indirecte SEO factor. Het bepaalt namelijk hoe lang bezoekers op een website blijven en het kan bijdragen aan het verkrijgen van backlinks. Backlinks zijn zeer belangrijk voor je ranking in Google. Bovendien kan een goed leesbare tekst het verschil maken tussen wel of geen conversie.

Wat is scanbare tekst?

Scanbare tekst is tekst waaruit snel essentiële informatie opgenomen kan worden zonder dat het artikel van begin tot eind gelezen hoeft te worden. De lezer kan er als het ware razendsnel doorheen ‘scannen’.  Scanbare tekst draagt positief bij aan de leesbaarheid van een artikel.

Een scanbare tekst maak je als volgt:

  • Schrijf korte alinea’s (5-7 regels)
  • Zet boven elke alinea een samenvattende kop of tussenkop
  • Maak gebruik van opsommingen en bulletpoints
  • Maak belangrijke woorden dikgedrukt

Blijf op de hoogte

hello@rockwise.nl