Waar voldoet een goede SEO URL aan? | Rockwise

URL

Gepubliceerd op: 19 augustus 2020 1 min lezen Matthijs Beumer

Wat is een URL?

URL staat voor Uniform resource Locator en verwijst meestal naar het adres dat je moet invoeren in de adresbalk van een browser om op een website te komen. Elke website heeft zijn eigen URL en dus zijn eigen locatie op het internet. URL’s kunnen ook verwijzen naar databases, e-mailbestemmingen of een willekeurig bestand op een computer.

Een URL is uit verschillende onderdelen opgebouwd. Voor een website begint de URL altijd met een protocol. Dit vertelt hoe er wordt gecommuniceerd tussen web cliënt en de webserver. Het protocol wordt weergegeven met https:// of http://. De ‘s’ staat hier voor secure. Na het protocol volgt het domein. Dit kan met of zonder www (bijvoorbeeld www.rockwise.nl). Daarna volgt een submap of pagina.

Een URL kan er dan zo uit komen te zien: https://www.rockwise.nl/wordpress/kennisbank/url

Waar voldoet een goede SEO URL aan?

De URL is een ranking factor van Google. Een SEO geoptimaliseerde URL heeft de volgende kenmerken:
• Begint met https:// en verwijst dus naar een website met een beveiligde verbinding.
• Bestaat uit beschrijvende woorden. Dus geen tekens en cijfers.
• Bevat het belangrijkste zoekwoord. Het liefst zo ver mogelijk vooraan.
• Is kort. Maximaal 5 a 6 woorden.
• Bestaat uit kleine letters. URL’s zijn namelijk hoofdlettergevoelig. Door altijd kleine letters te gebruiken, voorkom je fouten.
• Bevat geen spaties. Spaties worden door browsers omgezet in ‘%20’. Hierdoor ontstaan slecht leesbare URL’s. Losse woorden dienen daarom gescheiden te worden met koppeltekens